பேசும் புத்தகம் |எழுத்தாளர் தாமிராவின் சிறுகதை *செங்கோட்டை பாசஞ்சர்* | வாசித்தவர்: பொன்.சொர்ணம் கந்தசாமி

 

சிறுகதையின் பெயர்: செங்கோட்டை பாசஞ்சர்
புத்தகம் : 
ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் தாமிரா
வாசித்தவர்:  பொன்.சொர்ணம் கந்தசாமி (Ss20)
 
[poll id=”21″]
இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.