களங்கமின்மையின் சுடர் – கு. அழகிரிசாமியின் குழந்தைகள் உலகம்

உதயசங்கர் “உலகத்தில் எல்லோரும் குழந்தைகளைக் கண்டால் பிரியமாக நடந்து கொள்ளுவதும் அல்லது விளையாடுவதுமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய அன்பில் ஒரு விளையாட்டுணர்ச்சியும் ஒரு நடிப்பும் கலந்திருக்கின்றன. குழந்தையைப்…

Read More

பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் *அந்த மனிதர்* | வாசித்தவர்: கார்த்திகேயன் (Ss 201/2)

சிறுகதையின் பெயர்: அந்த மனிதர் புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : பிரபஞ்சன் வாசித்தவர்: கார்த்திகேயன் (Ss 201/2) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு…

Read More

பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் *மரி என்கிற ஆட்டுகுட்டி* | வாசித்தவர்: லக்ஷ்மிரவி

சிறுகதையின் பெயர்: மரி என்கிற ஆட்டுகுட்டி புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : பிரபஞ்சன் வாசித்தவர்: லக்ஷ்மிரவி (Ss 76/2) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More

பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சனின் சிறுகதை *மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி* | வாசித்தவர்: ஜோதி வெங்கடேஷ்

சிறுகதையின் பெயர்: மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதை ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் வாசித்தவர்: ஜோதி வெங்கடேஷ் (Ss30) இந்த சிறுகதை, பேசும்…

Read More

தமிழ்ச்சிறுகதையின் அரசியல்-8: பிரபஞ்சன் – ச.தமிழ்ச்செல்வன்

“1961இல் என் கட்டுரை,கதை,கவிதை மூன்றும் முதன் முதலாகப் பிரசுரம் ஆயின.1968 தொடங்கி, பிரக்ஞையோடும்,படைப்பு மனோபாவத்தோடும் எழுதத்தொடங்கினேன்” என்று குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சன் என்கிற நம் காலத்தின் பெரும்படைப்பாளி 2018…

Read More

சிந்துவெளி நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகமே – எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன்

சிந்துவெளிப் பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் பக்கம் : 174 விலை : ரூ.150 வெளியீடு: பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை-18; 044- 2433 2424. புத்தகம் வாங்க:…

Read More