அத்தியாயம் : 26 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 35வாரங்களில்

என் கண்மணி உயிர் என்னைப் பார்க்க வந்து குதிச்சிடுவாங்களே.. .. 35 வார பாப்பாக்கரு இப்போது உங்கள் குழந்தையின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு உருவாகிறது. உங்கள் குழந்தை…

Read More

அத்தியாயம் : 25 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 34 வாரங்களில்

அற்புதங்களை நிகழ்த்தி குழநதையாய் உலகில் தவழ இந்த வாரத்தில் நாம் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் எல்லாம் உருவாகி, நடைபெறுகின்றன. நம்மால் ஆச்சரியப்படுவதைத் தவிர வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது.…

Read More

அத்தியாயம் : 24 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 33 வாரங்களில்

என்ன மாயம் செய்தனையோ.. சின்ன சினை முட்டை ..இப்போது உருவம் எனைப்போல..! 33 வார கருக்காலத்தில் என்ன நிகழ்கிறது. ? இப்போது உங்களின் குழந்தை அல்லது பாப்பாக்கரு,…

Read More

அத்தியாயம் : 23 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 32 வாரங்களில்

ஆஆஹா..இன்னும் 8 வாரத்தில் நான் நெசமாவே அம்மா.!! அம்மா.. ஆனந்தம்..! இது !! ஒரு மனிதனின் கருப்பையில் கரு உருவாக சுமார் 280 நாட்கள் அல்லது ஒன்பது…

Read More

அத்தியாயம் : 19 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 28 வாரங்களில்

பாப்பாக்கரு. கருவாக உருவான 28 வாரத்தில் : குட்டிக்கரணம் போடும் ஜகஜ்ஜால குட்டிப்பாப்பா பாப்பாக்கருவின் அளவு 28 வார கர்ப்பமாக இருக்கும்போது பாப்பாக்கரு உங்கள் செல்ல குட்டி…

Read More

அத்தியாயம் : 18 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 27 வாரங்களில் – பேரா.சோ.மோகனா

பாப்பாக்கரு கருவாக உருவாகி 27 வாரத்தில் செய்யும் ஜாலங்கள் வாழ்த்துகள். உங்க பாப்பாக்கரு 27 வாரத்துக்கு வந்துவிட்டார். இப்போது என்னென்ன வித்தைகள் காட்டப்போகிறார், விந்தைகள் செய்யப்போகிறார் என்று…

Read More

அத்தியாயம் : 17 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 26 வாரங்களில் – பேரா.சோ.மோகனா

கருவாக உருவான. 26வது வாரத்தில்.செயல் உருவ வளர்ச்சி வேகமாக பாப்பாகருவின் 26 வாரம் என்பது 6 மாதம் முடிந்ததையே குறிக்கும். அவர்கள் இந்த உலகைக் கண்டுகளிக்க வெளியில்…

Read More

அத்தியாயம் : 16 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 25 வாரங்களில் – பேரா.சோ.மோகனா

பாப்பாக்கருவின் 25வது வாரம்.. கருவாக உருவாகி, அசத்தல் நிகழ்வுகள் உங்க பாப்பாக்கரு 25 வாரம் ஆனதும் எத்தனை மாதம் என்று சொல்வீர்கள்? 7 வது மாதம் துவக்கம்…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 17 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ செல்வ மகளுக்கு அம்மா எழுதும் அன்புக் கடிதம் உன்னைப் பெற்றெடுத்த வயிற்றின் ஈரம்கூட காய்வதற்கு முன்னால் மடிநிறைய பிள்ளையைச் சுமந்து வந்து…

Read More